Deep.Freeze.Standard.8.23.060.4617


Deep Freeze แช่แข็ง Harddisk คอม ให้เป็นอมตะ ไม่ต้องกลัวติดไวรัส ฟอแมตเครื่องบ่อย ใครเปิดร้านเน็ต ห้องแลป ใช้ Deep Freeze แค่บูตใหม่ ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิม 3 ความคิดเห็น: