KKD Windows 7 V.4 64 bit(Windows 7 Ultimate SP1 x64)เร็วแรงเสถียร แบบติดตั้ง(จัดตามคำเรียกร้อง)

คำอธิบาย
KKD windows 7 มาพร้อมกับ Nod32 ติดตั้ง อัตโนมัต และโปรแกรมที่จำเป็น อื่นๆๆอีก
เวอร์ชันนี้มาพร้อมกับความเร็วและความเสถียร
คำแนะนำ เปลี่ยนชื่อไฟร์ 01-09 ตามลำดับเช่น 01.rar นำไฟร์เก็บไว้โฟร์เดอร์เดียวกัน แล้วแตกไฟร์ 01 อันเดียว
01      02      03      04      05
06      07      08     09
Autodiver windows 7 64 bit
สิ่งที่ต้องทำหลังลง windows เสร็จ

5 ความคิดเห็น: