Windows 7 Ultimate SP1 x64 (en-us) Integrated July 2014 by Maherz (ล่าสุดเดือน ก.ค 2014)

คำแนะนำ เปลี่ยนชื่อไฟร์ 01-09 ตามลำดับเช่น 01.rar นำไฟร์เก็บไว้โฟร์เดอร์เดียวกัน แล้วแตกไฟร์ 01 อันเดียว
01    02    03    04   05

06    07   08     09

1 ความคิดเห็น: