Bitdefender 2015 32bit&64bit โปรแกรมป้องกันไวร้สอันดับ 1 ของโลก ให้ความคุ้มครองความปลอดภัยเชิงรุกครอบคลุมทุกวงการ ทำงานรวดเร็ว กินทรัพยากรเครื่องน้อง ฉลาด สนับสนุน Windows 8

วิธีการเปิดใช้งาน?
  1. ติดตั้ง Bitdefender Total Security 2015 ทดลองใช้เบต้า
  2. หลังจากการติดตั้ง Bitdefender จะเปิดตัวและขอที่สำคัญ
  3. วางหนึ่งในกุญแจที่กำหนดด้านล่างและลงทะเบียน
  4. คุณจะได้รับใบอนุญาตเป็นระยะเวลา 4 เดือน 
คีย์ใบอนุญาต
2YRGQZD
ZSEWDYO
LEMLUJO
AV3UPA3
2YRGQZD
ZSEWDYO
LEMLUJO
AV3UPA3

Bitdefender 2015 Product
Offline Setup

32 bit
64 bit
Bitdefender Antivirus Plus beta
Download (376 MB)
Download (408 MB)

Bitdefender Internet Security beta
Download (441 MB)
Download (474 MB)

Bitdefender Total Security beta
Download (463 MB)
Download (496 MB)2 ความคิดเห็น: