CAMWorks2014_SP2.1 32bit&64bit โปรแกรมด้าน CAD&CAM แบบ 3Dแบบแยก part โหหลดให้ครบ  5 part เก็บไฟร์ไว้ในโฟร์เดอร์เดียวกัน  แล้วแตกไฟร์ part1 อันเดียว

แบบลิ้งเดียว น่ะ วันหนึ่งเรามีโคต้าให้โหลดลิ้งเดียวไม่กี่ร้อยคนน่ะ 

1 ความคิดเห็น: