ADOBE FLASH PROFESSIONAL CC 2014 V14.0.0.110(เวอร์ชัน 22 มิถุนายน 2557)โหลดให้ครบ 3 Part แล้วเก็บไฟร์ไว้ในโฟเดอร์เดียวกัน แล้วแตกไฟร์ part1 อันเดียวจบ

part1
part2
part3
วิธีโหลดโปรแกรมจากเว็บ shared.com(สำหรับท่านที่โหลดไม่เป็น)

2 ความคิดเห็น: