Windows 7 PE - แผ่นบูตฉุกเฉิน [ ONE2UP ] ลิ้งเดียวจบ ใช้บูตเข้าระบบฉุกเฉิน ช่างคอมควรมีมีโปรแกรมและเครื่องมือครบครัน สำหรับวินโดว์ล่ม,แบ่งพาทิชั่น,

กู้ข้อมูล,ซ่อมแซมฮาร์ดดิสก์,ละอื่นๆอีกมาก
Windows 7PE เป็นวินโดว์ที่สามารถใช้งานในรูปแบบ portable ใช้ในกรณีฉุกเฉิน เมื่อไม่สามารถบูตเข้าระบบได้ เราสามารถกลับเข้าสูระบบอีกครั้งด้วยระบบปฏิบัติการแบบ portable นี้เพื่อกู้ข้อมูลสำคัญๆ ออกจาก drive ของเรา หรือ เพื่อแสกนหาไวรัส ตรวจหาความผิดพลาดต่างๆที่เป็นสาเหตุให้เข้าวินโดว์ไม่ได้ โดย windows 7pe ตัวนี้ได้รวบรวมเครื่องมือสำคัญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น patition wizard,symantic ghost, recovery tools และ อื่นๆที่จำเป็นต่อการซ่อมแซมและตรวจสอบความเสียหายของระบบ
7PE ตัวนี้มีประโยชน์มาก สำหรับช่างคอมหรือคนชอบสะสม และที่สำคัญหายากด้วยครับ 

ไฟร์ iso ขนาด 317.26 mb  
อ้อเกียบลืม สามารถเขียนใส่  usb หรือแผ่น CD ก็ได้น่ะครับ

9 ความคิดเห็น: