โหลดเกมส์ TOP GUN : HARD LOCK [ONE2UP]System: Microsoft Windows XP/Vista/7
Processor: Intel Pentium D 3,0 GHz or AMD Athlon64 X2 4400 + 2.2 GHz
Memory: 1 GB Windows XP / 2 GB for Windows Vista / 7
graphic card 512 MB (GeForce 8800 GT or better),
8 GB HDD,
Sound card: compatible with Direct X 9.0c

1 ความคิดเห็น: