Passware Password Recovery Kit Professional 11.1.4 + วิเคราะห์รหัส+key โปรแกรม


อ่านก่อน
โปรแกรมนี้เป็นเป็นโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์รหัสผ่านต่างๆ ครับ
เช่น Password Winrar / และอื่นๆอีกเยอะเลยครับ
การทำงานก็คิดว่า ยังไงก็น่าจะทำกันได้นะ
เอ่อ!! ถ้าพาสยาวมาก เช่น 10 หลัก ก็วิเคราะห์ค่อนข้างจะนานเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะครับ

2 ความคิดเห็น: