Nitro PDF Professional 9.5.0+keygen 32bit and 64bit เป็นโปรแกรมเอกสารประเภท PDF


:เป็น โปรแกรมเอกสารประเภท PDF พัฒนาโดยผู้พัฒนาโปรแกรมจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเขาได้รวบรวมเอาคุณสมบัติของ โปรแกรม PDF 3 ตัวเข้ามาไว้ในโปรแกรมเดียวกัน  นั่นคือ ความสามารถของโปรแกรมอ่าน PDF  โปรแกรมแปลงไฟล์เป็น PDF และโปรแกรมสร้าง PDF  แถมยังสนับสนุน Windows 8 และ 8.1 อย่างสมบูรณ์ สนับสนุนไฟล์เอกสารต่างๆ มากกว่า 300 รูปแบบ เพื่อให้คุณได้มาแปลงไฟล์ไปมาได้อย่างสะดวก ถือว่าเป็นโปรแกรมที่ครบครันมากๆเลยทีเดียว อีกทั้งหน้าตาของเจ้าโปรแกรมตัวนี้ยังดูสวยงาม ทันสมัย อ่านไฟล์ได้อย่างรวดเร็ว3 ความคิดเห็น: