MyLanViewer v4.17.3 Cracked


รายละเอียดโปแกรม
เป็นสแกนเนอร์ MyLanViewer LAN ที่ง่ายสำหรับเครือข่ายภายในบ้านของคุณ จะแสดงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของคุณง่ายในการอ่าน, หน้าต่างสไตล์เป็นเพื่อนสนิทรายการที่ให้ชื่อเครื่อง, ที่อยู่ IP, MAC ที่อยู่และรายละเอียดทางเทคนิคอื่น ๆ สำหรับคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง นอกจากนี้คุณยังสามารถดูและเข้าถึงโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันยุติเซสชันของผู้ ใช้และปิดการใช้ทรัพยากรร่วมกัน


Release: MyLanViewer v4.17.3 Cracked
Tablet: Crack
Status: Checked/Working
Language: English
OS: Windows/All
Language: English
Developer: S.K.Software
Size: 7 MB
Read more at http://thepiratebay-th.blogspot.com/2014/03/mylanviewer-v4173-cracked.html#crYLMSyjtPy3ILsj.99

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น