Ace Translator 11.5.1.903 +key โปรแกรมแปลภาษา ช่วยให้คุณสามารถแปล เนื้อหา เว็บ แชท, และอีเมล ระหว่างภาษาสากล สนับสนุน 72 ภาษาทั้วโรค

Ace Translator คือ โปรแกรมแปลภาษา ช่วยให้คุณสามารถแปล เนื้อหา เว็บ แชท, และอีเมล ระหว่างภาษาสากล รุ่นใหม่ 11 สนับสนุน 72 ภาษา และ มีข้อความที่ เป็นคำพูด (TTS) รองรับ 45 ภาษา ซึ่งจะทำให้ การตรวจสอบ การเรียนรู้ ภาษาที่เหมาะ เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้ โปรแกรม Ace Translator หรือโปรแกรมแปลภาษา ตัวนี้จึงเป็นโปรแกรมที่น่าใช้ตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้

3 ความคิดเห็น: